Mums ir svarīgs Jūsu privātums

Adven vēlas ievērot Jūsu privātumu un nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību. Adven vēlas būt drošs, ka apstrādājam informāciju par Jums atbilstoši piemērojamajiem likumdošanas aktiem, tostarp ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai Nr. 2016/679 (VDAR). 

Atbilstoši VDAR jums ir tiesības saņemt noteiktu informāciju, ja mēs apstrādājam personas datus par Jums, piemēram, informāciju par to, kādus personas datus apstrādājam, kāds ir to apstrādes nolūks, kādus drošības pasākumus mēs ievērojam un kādos gadījumos izpaužam Jūsu personas datus trešām pusēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet www.adven.com/privacy

 

Noteikumi un nosacījumi