Vēsture

Adven ir gandrīz 40 gadu pieredze un specializētas zināšanas enerģijas nozarē, un šobrīd esam vadošais enerģijas un ūdens pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Mēs esam attīstījuši savu piedāvājumu rūpniecības segmentā pēdējās desmitgadēs un pilnībā pārgājuši no enerģijas piegādes, kuras pamatā ir mazuts, uz ilgtspējīgākiem energoapgādes risinājumiem, ar mērķi samazināt fosilā kurināmā izmantošanu un maksimāli izmantot videi draudzīgākus risinājumus.

Attīstība

80-tie: Uz smago naftas produktu (HFO) balstīta un attālināti kontrolēta tvaika un siltuma ražošana (padara enerģiju vienkāršu un rentablu).

90-tie: Vietējā kurināmā, dabasgāzes izmantošana un rūpnieciskās dzesēšanas pievienošana (ilgtspējīga konkurētspēja).

2000-tie: Uz biomasu balstīta rūpnieciskā siltumenerģija un centralizētā siltumapgāde + dzesēšanas un apkures risinājumi.

2010-tie: Darbības paplašināšana – siltumapgāde ēkām ar siltumsūkņu tehnoloģiju, iztvaikošanas pakalpojumu sniegšana, otrreizējas pārstrādes risinājuma nodrošināšana.

2020-tie: Plaša mēroga partneris rūpnieciskās enerģijas jomā

Ilgākā pieredze rūpnieciskās enerģijas attīstībā