Ceļa karte uz darba vietu ar augstākā līmeņa darba drošības kultūru

Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt drošu darba vidi. Mūsu darbinieku, sadarbības partneru un apmeklētāju drošība ir augstākā prioritāte. Mēs regulāri izvērtējam mūsu darba metožu un darba vides riskus, un, ja tādi tiek konstatēti - nekavējoties tos novēršam.

Mēs aicinām mūsu darbiniekus aktīvi ziņot par novērotajām drošības nepilnībām un iesniegt idejas uzlabojumiem, kā rezultātā 2019. gadā mums bija ziņojumu rekordskaits, pateicoties kuriem tikai ieviesti vērā ņemami uzlabojumi!  

Mēs uzskatām, ka cilvēciskais faktors ir izšķirošais drošības uzraudzībā, jo tikai ar tehniskiem vai procesuāliem risinājumiem nav iespējams novērst visus darba vides riskus. Cilvēkiem jādomā par savu un apkārtējo cilvēku drošību, un par visiem ar darba vietu saistītajiem riskiem -  jāizvēlas drošas darba metodes, pārbaudītas iekārtas, personīgās aizsardzības līdzekļi un jāpielieto citas risku novēršanas metodes. 

Tāpēc ticam, ka ir svarīgi apmācīt cilvēkus darba drošībā un pielietot to ikdienas darbā. Visos Adven Grupas uzņēmumos esam ieviesuši Drošības vadlīnijas, lai celtu darbinieku apzinātību par drošu darba vidi. 

Adven tuvākajiem gadiem ir sagatavojis ceļa karti, kas palīdzēs ieviest darba drošības kultūru visaugstākajā līmenī. Tajā ir norādījumi, kuriem sekojot, varam būt droši, ka visi darbinieki, darbuzņēmēji un citas iesaistītās puses darbojas sazobē, lai darba drošības kultūra tikta nodrošināta visaugstākajā līmenī.  Viens piemērs – Adven Grupa ir izveidojusi Drošības vadlīnijas, kuras ievērot un ieviest ikdienas darbā, ir apņēmušies visi grupas uzņēmuma darbinieki. Tām pamatā ir desmit pamatprincipi, kuri jāievēro gan darbā ar augsta riska iekārtām ražotnēs tehniskajiem darbiniekiem, tā arī veicot darba pienākumus birojā. 

Uzzināt vairāk par Adven Grupas veselības un drošības politiku:

Veselības un drošības politika

 

Ilgtspēja