Ilgtspēja

Adven profesionāļu galvenais mērķis ir radīt efektīvus enerģijas risinājumus uzņēmumiem, cilvēkiem un planētai. Mēs cenšamies būt par daļu no klimata pārmaiņu risinājuma un ticam, ka varam nest pienesumu ar katru ilgtspējīgas enerģijas risinājumu, ko izveidojām un pārvaldām kopā ar mūsu klientiem.

Adven par prioritārajiem ESG (Vide. Sociālā atbildība. Pārvaldība) mērķiem ir noteicis pazemināt oglekļa pēdas nospiedumu, uzlabot darba drošību, kā arī spēju attīstības un darbinieku lojalitātes veicināšana. Šie trīs mērķi ir to piecu stratēģisko mērķu vidū, kurus Adven ir apņēmies sasniegt līdz 2024. gadam.

Vide

Drošība

Cilvēki