Ilgtspēja

Ilgtspējīga attīstība un sociālā atbildība ir mūsu darbības stūrakmeņi. Mēs esam apņēmušies sistemātiski un nepārtraukti mazināt vides un drošības riskus, kā arī mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs vēlamies uzlabot savas darbības un darbību drošību gan no cilvēka, gan vides viedokļa.

Uz vidi un drošību orientēta domāšana

Mūsu ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa ir uzmanības koncentrēšana vides jautājumiem. Mēs, Adven, ticam ilgtspējīgai attīstībai un mūsu mērķis ir kļūt par vadošo videi draudzīgu energoapgādes pakalpojumu sniedzēju. Mēs nepārtraukti attīstām veidus kā izmantot biokurināmā, atkritumu un siltumenerģijas pārpalikumus, ieguldot to efektīvākā izmantošanā. Mēs sniedzam klientiem iespēju bez ieguldījuma izmaksām izmantot modernizētas enerģijas tehnoloģijas. Mēs sniedzam finansiāli izdevīgus pakalpojumus un risinājumus, ietaupot klienta naudu.

Augsta darba kvalitāte un nepārtraukti uzlabojumi garantē klienta vissvarīgākās vērtības – uzticamība – sasniegšanu.

Mēs nekad nepieļaujam apdraudējumu mūsu darbinieku, apkārtējās vides un sabiedrības drošībai, kā arī garantējam drošu energoapgādi saviem klientiem.

Kvalitātes, drošības un vides aspekti tiek ņemti vērā visās mūsu darbībās.

Adven apņemšanās aizsargāt Baltijas jūru

Eitrofikācija jeb barības vielu palielināšanās ir viena no lielākajām problēmām Baltijas jūrā, ko izraisa pārmērīgs slāpekļa un fosfora daudzums jūras ūdenī. Adven ir apņēmies ierobežot barības vielu daudzumu Baltijas jūrā, ieviešot un attīstot barības vielu reģenerāciju rūpniecības nozarē.

Adven savā darbībā iekļauj arī rūpnieciskajos procesos izmantotā ūdens apstrādi un tajā esošo barības vielu reģenerāciju un atkārtotu izmantošanu, piemēram, kā lauksaimniecības mēslojumu. Adven apņemas apgūt un izpētīt jaunākās barības vielu reģenerācijas metodes un tehniskos risinājumus, kā arī papildus ieviest jaunākās ūdens attīrīšanas tehnoloģijas.

Mēs vēlamies aicināt rūpniecības uzņēmumus pievienoties: izmantojot šādu pakalpojuma modeli, tiks apturēta slāpekļa un fosfora nonākšana Baltijas jūrā, kā arī šīs vielas tiks atkārtoti izmantotas!