Ilgtspēja

Atbildība un ilgtspējīga attīstība ir mūsu darbības stūrakmeņi

Mēs esam apņēmušies sistemātiski un nepārtraukti samazināt vides un drošības riskus, kā arī mūsu darbības ietekmi uz vidi. Mēs vēlamies attīstīt mūsu darbību un mūsu darbības drošību gan no sabiedrības, gan vides viedokļa. 

Uz vides saudzēšanu orientēta domāšana ir mūsu ikdienas darba neatņemama daļa. Mēs, Adven, ticam ilgtspējai un tiecamies uz to, lai kļūtu par vadošo videi draudzīgo energoapgādes pakalpojuma sniedzēju. Mēs nepārtraukti attīstām risinājumus biokurināmā, atkritumu un siltuma pārpalikuma izmantošanai un investējam to efektīvākā izlietojumā. Mēs sniedzam klientiem iespēju izmantot modernizētas enerģijas tehnoloģijas bez ieguldījumu izmaksām. Mēs piedāvājam finansiāli izdevīgus pakalpojumus un risinājumus, ietaupot mūsu klientu naudu. 

Augsta darba kvalitāte un nepārtraukti uzlabojumi garantē klientam vissvarīgākās vērtības — uzticamības — sasniegšanu. 

Mēs nepieļaujam nekādu apdraudējumu mūsu darbinieku, apkārtējās vides un sabiedrības drošībai, garantējam drošu energoapgādi saviem klientiem.  

Kvalitāte, drošība un vides saudzēšana tiek ievērota visu mūsu darbību izpildes laikā.