Tvaika katlumājas ekspluatācija "Felix" pārtikas ražotnē

"Adven" ir stabils un uzticams sadarbības partneris."

  

- AS "Põltsamaa Felix" tehniskais un administrācijas vadītājs Tarmo Veikolainens (Tarmo Veikolainen)

"AS Põltsamaa Felix" ražo un izplata augstas kvalitātes pārtikas preces, būdams lielākais darba devējs reģionā. Kā galveno enerģijas nesēju "Felix" savā ražošanas procesā izmanto rūpnieciskos tvaikus un silto ūdeni. Biežie energoapgādes traucējumi radīja vajadzību nodrošināt ražošanā augstu apgādes drošību un tādā veidā ierobežot ar enerģijas ražošanu saistītos riskus. Papildus katlumājas apkopei "Adven" sniedz kompleksu energopakalpojumu ar augstu apgādes drošību.

 

Kristaps Greidāns
Biznesa attīstības vadītājs
Kristaps Greidāns
Dalīties