Kontaktpersonas


Kristaps Greidāns
Biznesa attīstības vadītājs
Egils Kampuss
Valdes loceklis
Māris Kānītis
Valdes loceklis
Mārcis Smalkais
Projektu vadītājs