Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, Viestura un L. Paegles ielas rajonā

Noslēdzoties apkures sezonai, Cēsīs tiek turpināti siltumtīklu pārbūves darbi, lai vecās kanāla tipa caurules tiktu nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Siltumtīklu pārbūves Viestura ielas kvartāla II kārta

Izvērtējot iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs II kārta” ietvaros iesniegtos piedāvājumus,  rekonstrukcijas darbus tika uzticēts veikt SIA “Ū.K.A”. Kopumā siltumtīklu pārbūves izmaksas sastāda 59 148,51 EUR, no kurām 40% ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Būvniecības darbi tika uzsākti maijā, un tos paredzēts pabeigt līdz jūlija beigām.

Šī siltumtrašu atjaunošana ir turpinājums jau pagājušā gadā veiktajai siltumtīklu pārbūvei Viestura ielas kvartālā I kārtai.

Ņemot vērā apkārtējo māju iedzīvotāju viedokļus, projekta īstenošanas laikā tika veikti pasākumi pagalmā augošā bērza saudzēšanai.

”Uzsākot darbus, atklājās, ka trases tuvumā augošā bērza sakņu sistēma gadu gaitā izpletusies pāri siltumtrasei. Lai saglabātu pagalmā esošo koku, tika izvērtēts esošā kanāla tehniskais stāvoklis, un pieņemts lēmums konkrētajā vietā jaunos cauruļvadus guldīt kanālā, neveicot tā pilnīgu atrakšanu. Jāatzīst, ka šis bija veiksmīgs gadījums, jo ne vienmēr siltumtīklu konfigurācija un kanālu stāvoklis ļauj pielietot šādus risinājumus,” stāsta projekta vadītājs Mārcis Smalkais.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla I kārta

2019. gada 18. jūnijā iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs I kārta” rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko tika apstiprināts uzņēmuma SIA “Ū.K.A” piedāvājums. Lai veiktu rekonstrukcijas darbus L. Paegles ielas kvartāla siltumtrašu atjaunošanā, tika slēgts līgums par 319 528,00 EUR.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Sazinieties ar mums

Aizpildiet savus datus un mēs drīzumā sazināsimies ar jums!

Egils Kampuss
Valdes loceklis
Mārcis Smalkais
Projektu vadītājs
Share