Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, L. Paegles ielas rajonā

Noslēdzot apkures sezonu, Cēsīs L.Paegles ielā uzsākti siltumtīklu pārbūves darbi, lai vecās kanāla tipa caurules tiktu nomainītas uz jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla II kārta

Šogad paredzēts pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā” īstenošanu, kā noslēdzošo veicot otro rekonstrukcijas kārtu L.Paegles ielas kvartālā.

2020. gada 23.aprīlī iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta” rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko tika apstiprināts uzņēmuma SIA “Ū.K.A” piedāvājums (būvdarbu izmaksas  80 952,48 EUR).

Šobrīd ir veikta veco cauruļu demontāža un sākot no katlumājas tiks uzsākta jauno, rūpnieciski izolēto cauruļu montāža.

Arī šogad remontdarbu laikā tiks īstenoti pagaidu risinājumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem siltumenerģijas padevi ar minimāliem pārtraukumiem.

Darbu apjoma ziņā ietilpīgākie darbi tika veikti 2019.gadā, kad tika realizēta Viestura ielas kvartāla 2.kārta un L. Paegles ielas kvartāla 1.kārta.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

 

 

 

Share