Share

Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, L. Paegles ielas rajonā

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla I kārta

2019. gada 15. novembrī  pilnībā pabeigti darbi “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”. Siltumtīklu rekonstrukcijas rezultātā, aizstājot vecās kanāla tipa caurules ar rūpnieciski izolētām, nomainīti vairāk kā 1000m cauruļvadu.

Būvdarbu izmaksas sastāda 311 314,39 EUR, no kurām 40% ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Siltumtīklu pārbūves Leona Paegles ielas kvartāla II kārta

2020.gadā paredzēts pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā” īstenošanu, kā noslēdzošo veicot otro rekonstrukcijas kārtu L.Paegles ielas kvartālā.

 ES KF.png

Egils Kampuss
Valdes loceklis
Mārcis Smalkais
Projektu vadītājs