Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Akciju sabiedrība „Valmieras Enerģija” reģ. Nr. 44103016580, juridiskā adrese Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201, 2020. gada 27.maijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids - Siltumenerģijas ražošana

Spēkā esošais tarifs (bez PVN) - 40, 18

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) - 31, 69

Tarifa palielinājums | samazinājums (%)  -    - 21, 1%Share