Share

Iepirkums "Dabasgāzes katlu un cauruļvadu montāža, Valmierā"

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina atklātu konkursu par gāzes katlumājas katlu un apsaistes montāžu, Valmierā.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-AK-2020/03;

Iepirkuma nosaukums: Dabasgāzes katlu un cauruļvadu montāža, Valmierā.

Līguma veids: Būvdarbi

Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 29.05.2020. plkst.10:00, Valmierā, Dzelzceļa ielā 7, LV 4201, Latvija, personīgi, ar kurjeru (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00) vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com