Pasūtītājs:

AS “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas nr.44103016580

Juridiskā adrese:

Valmiera, Dzelzceļa iela 7, LV 4201

Iepirkuma nosaukums

“Cenu aptauja gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem”

Iepirkuma ID

VE-CA-2019/01

Līguma veids

 

Pakalpojums

Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .

CPV kods

712480000-8 – projekta un dokumentācijas uzraudzība

Līguma slēgšanas datums

Pirmdiena, 04. novembris, 2019.

Informācija par uzvarētāju

SIA "Adven Latvia", Reģ. Nr. 40203143132, Rūpniecības iela 13A, Cēsis, LV- 4101

Kopējā līgumcena (bez PVN)

41 500,00 Eur (bez PVN)

Kontaktpersonas

 

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com