Pasūtītājs:

AS “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas nr.44103016580

Juridiskā adrese:

Valmiera, Dzelzceļa iela 7, LV 4201

Iepirkuma nosaukums

“Cenu aptauja gāzes katlumājas daļas projektēšanai”

Iepirkuma ID

VE-CA-2019/02

Līguma veids

 

Pakalpojums

Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .

CPV kods

71320000-7 – inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

Līguma slēgšanas datums

Pirmdiena, 04. novembris, 2019.

Informācija par uzvarētāju

SIA “REP”, Reģ. Nr. 40103179129, Juridiskā adrese: Rīga, Hanzas ielā 16, LV-1045

Kopējā līgumcena (bez PVN)

28 460,00 Eur (bez PVN)

Kontaktpersonas

 

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com