Kā pieslēgties siltumapgādes sistēmai

Lai pieteiktu objektu pieslēgumam centralizētajai siltumapgādei Cēsīs, lūgums nosūtīt iesniegumu, kas adresēts SIA "Cēsu siltumtīkli" Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, kā arī nosūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi cesis@adven.com

Egils Kampuss
Valdes loceklis