Siltumapgādes tarifi

SIA "Cēsu siltumtīkli" Cēsu pilsētā nodrošina gan siltumenerģijas ražošanu, gan siltumenerģijas piegādi līdz gala patērētājam par regulatora apstiprinātu centralizētās siltumapgādes gala tarifu. 

SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’   -  https://www.vestnesis.lv/op/2020/5.13

 

Ražošanas tarifs Gala tarifs
37,96 60,38 EUR/MWh

 

AS "Valmieras Enerģija" ir tikai viens no vairākiem siltumenerģijas ražotājiem Valmierā. Saražoto siltumenerģiju AS"Valmieras enerģija" pārdod operatoram SIA "Valmieras ūdens" par regulatora apstiprinātu siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas tālāk ar pārvades sistēmu nogādā siltumenerģiju līdz gala patērētājam.

AS “Valmieras Enerģija” -  https://www.vestnesis.lv/op/2020/5.12

Ražošanas tarifs Gala tarifs
40,18 - EUR/MWh

 

Kā veidojas siltumapgādes tarifi

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators.

Regulatora sagatavotais informatīvais materiāls: KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE?

Māris Kānītis
Valdes loceklis