Centralizētā siltumapgāde

Adven nodrošina centralizēto siltumapgādi no atsevišķām katlumājām vai kombinētām tvaika un siltuma spēkstacijām, no kurām tvaiks tiek piegādāts vietējām rūpnieciskajiem patērētājiem. Mūsu siltumapgādes klienti saņem siltumu no karstā ūdens, kas cirkulē siltumapgādes tīklā. Centralizētā siltumapgāde ir pieejama visu gadu.